Home

opschrift gevel Ubuntuplein

Ubuntu : “Ik ben omdat wij zijn”

Dit begrip uit de Bantoetaal duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je je verantwoordelijk weet voor het geheel met anderen

Het Ubuntuplein wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 55-plussers die volop in het leven staan, waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid op elkaar. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen.

Als de kinderen het huis uit gaan/zijn, als het werk niet meer de grootste levensvervulling meer hoeft te zijn, als de hypotheekaflossing zijn langste tijd heeft gehad , als het ego ontdekt dat alles hebben en nastreven een bodemloze put blijkt te zijn en als je dan ook nog weet dat je talenten hebt die nog niet goed uit de verf zijn gekomen. Dat je je ervaring en inzicht nog graag wilt delen met anderen in en buiten je eigen leefgroep, als je bereid bent uit je “gewoonteleven” te komen en een nieuw experiment aan te gaan waar het resultaat niet vast staat en afhankelijk is van jouw inzet, dan kun je een beetje inschatten voor welke mensen Ubuntuplein een plek is en probeert te worden.

Door ons in de bewonerscoöperatie te verenigen en ons te verbinden met het proces van wonen op het Ubuntuplein, openen we een nieuwe mogelijkheid om onze nog niet aangesproken talenten en behoeften te leren kennen in een omgeving waarin we elkaar niet laten vallen/ontwijken als het een tijdje niet zo lekker gaat.
Dus letterlijk een nieuwe fase die niet (alleen?) door suddert op oude gewoonten en veilig comfort (de bubbel) maar op zoek gaat wat nog niet bekend is en zich wil laten kennen. Dit door samen alle aspecten van het wonen (gebouw), privé (je eigen woning) en de gemeenschap (omgang met elkaar) te onderzoeken en verantwoordelijkheid voor te nemen.
Door samen te experimenteren met gedragen besluitvorming zoeken we een vorm waarin een ieder mee doet en gehoord wordt.

En ook als je door ziekte, handicap of verlies (een tijdje) minder mee kunt doen , blijf je (als je je herkent in de strekking van het verhaal) van harte welkom en zal er aandacht voor je zijn. Samen kijken welke talenten van jou blijven bijdragen aan de gemeenschap en ons ideaal. Dat maakt dat je tot je laatste dagen door ons erkend blijft en onderdeel blijft uitmaken van de gemeenschap.

Antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

  • Individualisering, langs elkaar heen leven, eenzaamheid? We maken een gemeenschap die betrokken is op elkaar waar je de verantwoordelijkheid voor het gebouw en de gemeenschap samen draagt.
  • Hoezo bezuinigingen in de zorg? We zorgen tot op zekere hoogte voor elkaar en kunnen een beroep doen op professionele hulp wanneer dat nodig is.
  • Complexiteit en grootschaligheid? We maken een woongroep waar we ons verantwoordelijk voor kunnen voelen en voor een groot deel zelf de regie over hebben.
  • Een beter milieu begint bij jezelf? We maken een plek waar we duurzame veranderingen kunnen realiseren.
  • Hogere levensverwachting? We zorgen dat we onze talenten kunnen blijven inzetten.

Plaats voor actieve ouderen

Het woonconcept Ubuntuplein wil bewoners in staat stellen hun wensen samen en met korte lijnen te realiseren. Elke bewoner kan vanuit eigen talenten en vermogen bijdragen, deelnemen en betrokken zijn. Naast het experiment van het gezamenlijk  ouder worden zullen we ook veel interesses samen kunnen delen. Er zijn altijd wel mensen in zo’n grote groep die een interesse, hobby of een activiteit met je willen delen. Een belangrijk onderdeel van de opzet is de zorg voor elkaar als het (even) niet zo makkelijk gaat of als je gebrekkig wordt. Door de bouw (levensloop bestendig) van de appartementen is ook professionele zorg goed mogelijk.

Zo kunnen nieuwe vormen van solidariteit tot uitdrukking komen, en activiteiten pakken we op een creatieve en kleinschalige manier aan.

Voor hen die het aanspreekt; een oproep op ons YouTube kanaal van Hatta Smit aan geïnteresseerden om onderdeel uit te maken van de woongemeenschap Ubuntuplein.

https://youtu.be/BGvV9auSgg