Home

Ubuntu : “Ik ben omdat wij zijn”

Dit begrip uit de Bantoetaal duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je deelt met anderen.

Het Ubuntuplein wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 50-plussers die volop in het leven staan, waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid op elkaar. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen.

Antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

  • Individualisering, langs elkaar heen leven, eenzaamheid? We maken een gemeenschap die betrokken is op elkaar.
  • Hoezo bezuinigingen in de zorg? We zorgen tot op zekere hoogte voor elkaar en kunnen een beroep doen op professionele hulp wanneer dat nodig is.
  • Complexiteit en grootschaligheid? We maken een woongroep waar we ons verantwoordelijk voor kunnen voelen en zelf de regie over hebben.
  • Een beter milieu begint bij jezelf? We maken een plek waar we duurzame veranderingen kunnen realiseren.
  • Hogere levensverwachting? We zorgen dat we onze talenten kunnen blijven inzetten.

Plaats voor actieve ouderen

Het woonconcept Ubuntuplein wil bewoners in staat stellen hun wensen samen en met korte lijnen te realiseren. Elke bewoner kan vanuit eigen talenten en vermogen bijdragen, deelnemen en betrokken zijn.

Je kunt bijvoorbeeld samen muziek maken of schilderen, in de tuin werken of wandelen. Natuurlijk is er ruimte om samen te koken en te eten. Auto’s en hulpmiddelen worden gedeeld.

Het opzetten van een fietsreparatiewerkplaats en een tweedehandswinkeltje? Aan het Ubuntuplein is dat mogelijk.

Zo kunnen nieuwe vormen van solidariteit tot uitdrukking komen, en activiteiten pakken we op een creatieve en kleinschalige manier aan.

De bouwlocatie

De plek van het Ubuntuplein wordt begrensd door de Noorderhavenstraat, het toekomstige Ettegerpark, de spoorlijn en het Statenbolwerk. Binnen de nieuwe situatie bieden drie gebouwen tezamen plek aan zo’n 110 woningen, die allemaal voldoen aan de kwaliteitseisen van vandaag en morgen. Het merendeel van de appartementen valt binnen het aanbod van de sociale huursector, maar er komen ook koopwoningen en vrijesector huurwoningen.

 

bouwlocatie
Bouwlocatie

 Voor wie bedoeld?

De bewoners die voor een appartement van Ubuntuplein kiezen, zijn mensen van 55 plus die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, met behoud van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan. Zij kiezen evenwel ook bewust voor een appartement aan het Ubuntuplein in de wetenschap dat zij, indien hun (gezondheid-)situatie daar aanleiding toe geeft een beroep kunnen doen op de medebewoners of indien noodzakelijk op professionele zorg.