Lid worden

Je kunt je hieronder aanmelden voor het lidmaatschap van de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a.

Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats:

  1. Er is nog geen goedgekeurd bouwplan.
  2. Een definitieve intentieovereenkomst tussen alle betrokken partijen wordt in het najaar van 2018 verwacht.
  3. Op dit moment wordt gewerkt aan het toelatingsbeleid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een evenwichtige spreiding naar leeftijd.
  4. Iedereen die zich aanmeldt voor het lidmaatschap wordt t.z.t.uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie.
  5. Na toelating wordt een eenmalige deelnamesom gevraagd: Voor leden die een sociale huurwoning wensen is die vastgesteld op €700,= en voor de andere woningen €1000,=

Klik hier voor het aanmeldformulier (.pdf)