Wonen

Binnen de coöperatie zijn verschillende woongemeenschappen met ieder hun eigen identiteit. Neem gerust contact met ze op!

Rowida
RowidaLogoWoongemeenschap Rowida richt zich op mensen in de leeftijd tussen de 20 en 55 jaar. Het is een actieve en gezellige club die op zoek is naar ondernemende en positieve mensen met en zonder gezin. Zorg voor elkaar, duurzaamheid en creativiteit zijn kernbegrippen.
Kun je je vinden in dit profiel, neem dan contact op via:

Website: www.rowida.nl
E-mail: info@rowida.nl

De Derde Fase
derdefaseLogoAls je een beetje op je baan bent uitgekeken of daar tenslotte zelfs mee stopt, is het tijd voor een nieuw perspectief en misschien ook een nieuwe uitdaging.
We onderzoeken hoe er in Zutphen nieuwe vormen kunnen ontwikkelen om in alle vrijheid samen te leven, wonen, werken en genieten en – wanneer nodig – ook te zorgen.
Zo kunnen we misschien weer een plek in de samenleving heroveren die de laatste eeuw aan de “economisch nuttige burger” verloren is gegaan.
Maar dan wel zonder onze, in diezelfde eeuw verworven individuele vrijheden te verliezen!

Website: www.derdefase.nl
E-mail: gastvrouw@derdefase.nl

De Naobers
naobersLogoDe vereniging De Naobers is een groep enthousiaste 50-plussers die zich inzet om een uniek wooncomplex in Zutphen te realiseren aan het Ubuntuplein, vlakbij het station, in de nieuw te bouwen wijk Noorderhaven.
De wens van de leden is om fijn en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met zorg en aandacht voor elkaar, in de traditie van het nabuurschap.

Website: www.woongroepdenaobers.nl
E-mail: info@woongroepdenaobers.nl

Wat  wordt er gebouwd?

Rondom twee ruime binnentuinen komen:

100 levensloopbestendige appartementen voor Vereniging De Derde Fase;

24 levensloopbestendige appartementen voor Vereniging de Naobers;

20 appartementen en ca. 20 eengezinswoningen voor  Vereniging Rowida;

45 zorgappartementen;

Werk- en atelierruimtes voor bewoners.

Op het Ubuntuplein zal antroposofische zorg beschikbaar komen aan de bewoners, ook voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Toelatingseisen daarvoor zijn nog niet vastgesteld.

Het zijn deels koopwoningen en deels huurwoningen in de vrije en de sociale sector.

Kom ik in aanmerking voor een woning?

Ben je lid geworden van één van die verenigingen omdat je je verbonden kunt voelen met hun doelstellingen, en dat bevalt wederzijds, dan kun je de benodigde formulieren aanvragen om je woonwensen aan te geven en deelgenoot te worden van de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen.

Daarbij zit actuele informatie over de woningen, prijzen, datum van oplevering en wat verder nog van belang is over het lidmaatschap van de coöperatie.

Zoals nu is te overzien, zijn er nog koop- en  huurwoningen in de vrije sector van diverse grootte bij de verschillende bewonersverenigingen beschikbaar. Rowida heeft ook nog woningen in de sociale sector beschikbaar. De woningen in de sociale sector zijn bij De Naobers en De Derde Fase nagenoeg alle uitgegeven, maar je kunt daarvoor wel op de wachtlijst van de betreffende bewonersvereniging geplaatst worden. Ook zijn er voor bewoners nog enkele werk- en atelier ruimten te huur.

In volgorde van de bestaande wachtlijsten zullen opties voor woningen en andere ruimten worden verleend.  Bindende contracten worden pas afgesloten als het definitieve ontwerp is vastgesteld en de  condities definitief zijn vastgesteld.