Contact

 
Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen

Bezoekadres: Noorderhavenstraat 49 Zutphen
Postadres: Postbus 4044 7200BA ZUTPHEN
E-mail: info@ubuntuplein.nl
KvK: Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen nr. 7543114
 
Bankrelatie:
Triodos bank NL 36 TRIO0379734214
t.n.v. name van Bewonerscoöp Ubuntuplein Zutphen