Financieel ondersteunen

Het opzetten van een project als het Ubuntuplein kost veel geld. De leden dragen bij door contributie en door een eenmalige deelnamesom. Het project Ubuntuplein heeft een lange geschiedenis van vallen en opstaan. In de loop der jaren zijn we voor vervelende verrassingen komen te staan. Ook die hebben geld gekost. Geld dat we moesten lenen. Hoe minder we uit de ledenbijdragen hoeven af te lossen, hoe eerder we ruimte hebben om mensen met weinig eigen middelen meer mogelijkheden te bieden mee te doen. Daarom vragen we mensen om: uiting te geven aan hun enthousiasme en vertrouwen in het Ubuntuplein door een bedrag te schenken of na te laten.

Daarvoor is de stichting Vrienden van het Ubuntuplein in het leven geroepen.

De voorzitter hiervan is Hatta Smit en deze is te bereiken per e-mail: hatta@ubuntuplein.nl

Mailen kan ook aan de penningmeester van de Coöperatie: penningmeester@ubuntuplein.nl