Het Ideaal

Toekomstgericht woon-werkcomplex

Ubuntuplein: vernieuwend wonen

Het Ubuntuplein is een antwoord op ontwikkelingen in de samenleving.

Bezuinigingen in de zorg? We zorgen voor elkaar.

Individualisering, langs elkaar heen leven, eenzaamheid? We maken een gemeenschap die betrokken is op elkaar.

Complexiteit en grootschaligheid? We maken een woongroep waar we ons verantwoordelijk voor kunnen voelen, en zelf de regie over hebben.

Een beter milieu begint bij jezelf? We maken een plek, waar we duurzame veranderingen kunnen realiseren.

Hogere levensverwachting? We zorgen dat we onze talenten kunnen blijven inzetten.

Het Ubuntuplein is een plek waar invulling wordt gegeven aan het verlangen naar zorgzaamheid en betrokkenheid. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.

 

Ubuntu =
Ik ben omdat wij zijn

Dit begrip uit de Bantoe-taal duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je deelt met anderen

Samen maken we het Ubuntuplein tot een plek van de menselijke maat, van betrokkenheid bij elkaar en de samenleving, van ontmoeting tussen generaties, lokale diensten en producten, van nieuwe verbindingen, van kleinschaligheid en van zorg voor een duurzame omgeving.

Het Ubuntuplein is een coöperatieve vereniging, dat wil zeggen dat ieder lid medeverantwoordelijk is voor de leefomgeving. Daarin kunnen nieuwe vormen van solidariteit tot uitdrukking komen en zaken op een creatieve, duurzame en kleinschalige manier aan gepakt worden.

Het Ubuntuplein wil bewoners in staat stellen wensen samen en met korte lijnen te realiseren, denk aan samen muziek maken, aanleg en onderhoud gemeenschappelijke tuin, fietsreparatiewerkplaats, 2e handswinkeltje, samen koken en samen eten in de  gemeenschapsruimte, auto’s delen etc. Iedereen kan vanuit eigen talenten en vermogen bijdragen, deelnemen en betrokken zijn.