Intentieverklaring lidmaatschap

“Het ideaal van het Ubuntuplein is geïnspireerd door de ZULU-filosofie ‘Ubuntu’ Deze is moeilijk in een definitie te vatten, maar wordt door ons omschreven als: “Ik ben omdat wij zijn”. Dat “mens zijn” te maken heeft met de ander en de gemeenschap waarin je leeft. (…)

De Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen wil bovenstaande zodanig vormgeven dat ieder lid, die met overtuiging dit gedachtegoed begrijpt en onderschrijft, zich ook daadwerkelijk verbonden weet met de ander en de gemeenschap. Een verbondenheid die ontstaat door de inzet van ieder lid en door het dragen van verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de gemeenschap. Ook bij tegenspoed of conflicten blijft ieder lid verantwoordelijk voor de eigen taken of taken die op dat moment nodig zijn t.b.v. de gemeenschap.”

Dit zijn gedeeltes uit de intentieverklaring, die iedere belangstellende alvorens lid te worden, dient te ondertekenen. De volledige intentie-verklaring is hieronder te downloaden.