Lid worden

Is het Ubuntuplein iets voor jou?

Wanneer je je aanmeldt als belangstellende voor het lidmaatschap word je eerst uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna beslis je of je bereid bent een of meer gesprekken te voeren met leden van de introductiecommissie. Klikt het daar? Mooi, dan wordt je aspirant lid voor maximaal 6 maanden. In die tijd maak je kennis met de andere leden van de BUZ en zij met jou. Vervolgens teken je een intentieverklaring en word je door het bestuur voorgedragen als lid.

De BUZ hanteert een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap. Zo wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding naar leeftijd en geslacht. Ook zoeken we mensen die ons kunnen en willen helpen in deze opbouwfase van het Ubuntuplein.

Na toelating wordt een eenmalige deelnamesom gevraagd als bijdrage in de ontwikkelkosten van het project. Voor leden die een sociale huurwoning wensen is die vastgesteld op €700,= en voor de andere woningen op €1000,=

Maar het begint allemaal met het aanmeldformulier: Je kunt je hieronder aanmelden als belangstellende voor het lidmaatschap van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ)

Klik hier voor het aanmeldformulier