Lid worden

Je kunt je hieronder aanmelden als belangstellende voor het lidmaatschap van de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a.

Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats:

  1. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het bouwplan.
  2. Er is begin januari 2019 een  intentieovereenkomst tussen  betrokken partijen getekend. Daarmee is de zoektocht naar een geschikte locatie en de financiering succesvol beëindigd.
  3. De gemeente Zutphen heeft groen licht gegeven aan het project en geeft medewerking aan een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan. Dit gaat samen met  het bouwplan in procedure. Dat duurt een jaar en dan kan er met de bouw worden begonnen. Eind 2021 worden dan de eerste woningen opgeleverd.
  4. De Coöperatie Ubuntuplein hanteert een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap. Zo wordt  rekening gehouden met een evenwichtige spreiding naar leeftijd en geslacht. Ook zoeken we mensen die ons kunnen en willen helpen in deze opbouwfase van het Ubuntuplein.
  5. Iedereen die zich aanmeldt voor het lidmaatschap wordt uitgenodigd voor een Informatiebijeenkomst. Daarna volgt desgewenst een gesprek met de kennismakingscommissie.
  6. Wanneer er van beide zijden een positief gevoel is, wordt je gevraagd mee te doen met onze activiteiten. Dit geeft jou en ons de gelegenheid om je beter te leren kennen. Deze periode duurt maximaal 6 maanden.
  7. Wanneer het positieve gevoel blijft, word je bij het bestuur voorgedragen voor het lidmaatschap. Na toelating wordt een eenmalige deelnamesom gevraagd als bijdrage in de ontwikkelkosten van he6t project.  Voor leden die een sociale huurwoning wensen is die vastgesteld op €700,= en voor de andere woningen €1000,=

Klik hier voor het aanmeldformulier (.pdf)