Lid worden

Lijkt, na het lezen van de website, het Ubuntuplein iets voor jou?

Als je je aanmeldt als belangstellende voor (het lidmaatschap van) de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen, vul je een vragenlijst in met je motivatie en word je door ons eerst uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar zullen we dieper ingaan op de uitgangspunten, filosofie en praktische uitvoering van het Ubuntuplein. Ook hebben we met elkaar een gesprek over wat je komt toevoegen aan ons initiatief en wat we voor jou kunnen betekenen. We zijn op weg maar bepalen met elkaar als leden hoe we verder gaan.

Daarna beslis je of je bereid bent een gesprek te voeren met de leden van de introductiecommissie over jouw en onze verwachtingen en motivatie.

Klikt het daar?  Mooi, dan word je aspirant-lid voor een periode van maximaal 6 maanden. In die periode verwachten we van je dat je (op jouw manier en binnen jouw mogelijkheden) actief mee doet aan een kennismaking met de andere leden en je poolshoogte neemt en mogelijk bijdraagt bij de werkgroepen en activiteiten die rond de opbouw van de gemeenschap georganiseerd worden. In die periode kun je ontdekken of je verwachtingen kloppen; dat geldt ook voor ons.

Als je je plek hebt gevonden, word je voorgedragen aan de Algemene Leden Vergadering en als er geen zwaarwegende bezwaren zijn, word je aangenomen als lid en teken je de intentieverklaring waarmee je het commitment aan gaat met de bewoners  van de coöperatie.

De BUZ zoekt mensen die actief (op jouw manier en binnen jouw mogelijkheden) betrokken zijn bij de ontwikkeling en opbouw van de woongemeenschap en laat dat invloed hebben op de toewijzing van een woning. Ook hanteert ze voorwaarden voor het lidmaatschap waarin rekening wordt gehouden met een evenwichtige spreiding van leeftijd en mannen en vrouwen.

Wanneer je lid bent geworden wordt er een inkomenstoets gedaan door Vastgoedmanagement Hoekstra, om vast te kunnen stellen voor welk type woning je in aanmerking komt. Is er een woning beschikbaar dan word je uitgenodigd om een keuze te maken uit de beschikbare woningen. Toewijzing vindt plaats op volgorde van inschrijving. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden.

Is er geen woning beschikbaar dan kom je als buitengewoon lid op de wachtlijst en betaal je een bijdrage van € 60 per jaar.

Maar……. het begint allemaal met het aanmeldingsformulier. Je kunt je hieronder aanmelden als belangstellende voor (het lidmaatschap van) de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ).
Neem al je vragen mee naar de informatiebijeenkomst en stel ze!

Klik hier voor het aanmeldformulier.