Organisatie BUZ

ORGANISATIE BUZ:  

Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ) is een coöperatieve vereniging, dat wil zeggen dat ieder lid medeverantwoordelijk is voor de leefomgeving en de organisatie daarvan.

Leden:

De Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen wordt gevormd door:

• Gewone leden, mensen die straks op het Ubuntuplein willen gaan wonen.

• Buitengewone leden: mensen die de vereniging moreel en financieel steunen.

• Ondernemers die zich op het Ubuntuplein willen vestigen.

Bestuur:

• Waarnemend voorzitter: Riët Pelgrom

• Penningmeester: Fred van de Velde

• Ledenadministratie:  Elske Ponten

Werkgroepen

Op dit moment zijn o.a. de volgende werkgroepen actief en/of in oprichting:

• PR en communicatie

• Zorg

• Tuin

• Ubuntuhuis

Ondersteuning

Stichting Vrienden van het Ubuntuplein

Samenwerking

• Bouwen met mensen

• De Grondsteen

• Stichting Habion/Vastgoed Zorgsector

• Vastgoedmanagement Hoekstra

• Heijmans

De statuten kunt u lezen door te klikken op: statuten