Organisatie BUZ

Coöperatie Ubuntuplein is een coöperatieve vereniging, dat wil zeggen dat ieder lid medeverantwoordelijk is voor de leefomgeving en de organisatie daarvan.

Leden:

De Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen is een coöperatieve vereniging en wordt gevormd door:

 • Gewone leden: mensen die straks op het Ubuntuplein willen gaan wonen;
 • Buitengewone leden: mensen die de vereniging moreel en financieel steunen. volgende organen en geledingen;
 • Ondernemers die zich op het Ubuntuplein willen vestigen.

Bestuur:

 • Voorzitter: Jacques Derkse MPM
 • Secretaris: vacature (waarnemend: Hatta Smit)
 • Penningmeester: Fred van de Velde
 • Lid: Lot Ponten
 • Aspirant bestuurslid: Maria Thomas

 

Bestuur BUZ
Bestuur BUZ

Werkgroepen en commissies:

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

 • Lidmaatschap
  • Informatie bijeenkomsten
  • Introductiegesprekken
  • Kennismakingsactiviteiten
  • Publiciteit
 • Bouwvoorbereiding
 • Zorg

Ondersteuning

Stichting Vrienden van het Ubuntuplein.

Samenwerking

Bouw:

 • Bouwen met mensen
 • Stichting Habion Vastgoed Zorgsector
 • Heijmans

Zorg:

 • Sutfene