Organisatie

De Coöperatie kent de volgende organen en geledingen:

Leden:

  • Huishoudens
  • Ondernemers
  • Vrienden (donateurs)

 

Werkgroepen

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Toelatingsbeleid
  • Gemeenschapsopbouw
  • Communicatie
  • Bouwvoorbereiding
  • Zorg

Algemene Leden Vergadering

Bestuur

Voorzitter: Jacques W.P. Derkse MPM

Secretaris: vacature (waarnemend: Jacques Derkse)

Penningmeester: Fred van de Velde

Lid: Hatta Smit

Lid: Gerard Broeksteeg

aspirant bestuurslid: Lot Ponten

Statuten

In deze fase van de ontwikkeling van het Ubuntuplein gaat er veel veranderen.

Daarom wordt thans gewerkt aan nieuwe statuten.

U kunt de huidige statuten van de Coöperatie Ubuntuplein Zutphen u.a. hier (.pdf) inzien.