Wonen

Het ontwerp van het Ubuntuplein – Van Veen architecten Rotterdam

De BUZ kiest nadrukkelijk voor een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook ondernemingen die passen binnen het concept Ubuntuplein zijn van harte welkom. Daarvoor komt een mooi bedrijfspand aan de Noorderhavenstraat hoek Grote Bolwerk. Rondom de gezamenlijke binnentuin – Het Ubuntuplein – komen drie appartementsgebouwen naar een ontwerp van Evelien van Veen (Van Veen architecten uit Rotterdam).

Het bouwplan voorziet verder in gemeenschappelijke ruimten voor de vereniging en omwonenden, ateliers voor onze creatieve bewoners en bedrijfsruimten voor onze ondernemers.

Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met Heijmans projectontwikkeling BV en Stichting Habion Vastgoed zorgsector

 

De bouw is in mei 2021 begonnen en de bouwtijd zal ongeveer 1½ jaar zijn

HET BOUWPLAN

Het  ontwerp is door de werkgroep Bouw kritisch bekeken en van commentaar voorzien. Zo zijn er ramen gekomen in de zijgevels waardoor de keukens van de sociale huurwoningen veel praktischer ingedeeld zijn. Blij zijn we ook met het opnieuw ordenen van de parkeerplaatsen. De auto´s komen nu allemaal langs de spoorlijn te staan waardoor we meer groene ruimte in de tuin overhouden. Op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2021 waren naast architect Evelien van Veen ook  Habion en Heijmans aanwezig  om het plan van alle kanten toe te lichten.

KOOPWONINGEN (alle verkocht)

Er zijn 15 appartementen van 100 m² die door Heijmans verkocht zijn aan leden van de BUZ. 

De huurwoningen zullen dusdanig gebouwd worden dat er geen externe energieleverancier nodig is, tenzij om pieken op te vangen. De woningen worden voorzien van een installatie die in de eigen stroombehoefte voorziet en wat overgehouden wordt terug levert aan het elektriciteitsnet. De verwarming (en koeling!) van de woningen gebeurt met een warmtepomp in iedere woning.  Op deze manier blijven de energiemeters ‘op nul staan’ en betaal je maandelijks alleen voor het gebruik van de apparatuur. Bij de koopappartementen wordt – naar het zich laat aanzien – het “Nul – op – de – meter” principe niet gehaald. Dit appartementenblok wordt “BENG” (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

110 levensloopbestendige appartementen

36 sociale huurwoningen van 63 m²

36 vrije sector appartementen van 63m²

23 vrije sector huurappartementen van 80 m²

15 Koopappartementen van 98 m² (alle verkocht)

Alle huurappartementen zijn levensloopbestendig en voldoen aan Woonkeur dus zijn ook geschikt als zorgwoning.

Heijmans Bouwbedrijf Amersfoort is onze aannemer.
Meer informatie over de appartementen vindt u door de klikken op: Brochure appartementen.

Kom ik in aanmerking voor een woning?

Om hier te mogen wonen moet je lid zijn/worden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen. Daarmee geef je aan dat je niet zomaar een mooie woning wil maar dat je samen met de andere bewoners een plezierige woonomgeving wil realiseren met oog en hart voor elkaar. Als je na een wederzijdse kennismakingsperiode  lid bent geworden van de BUZ en er in principe een appartement beschikbaar is dat aan je woonwens voldoet, dan dragen wij je voor bij Habion voor een huurappartement.

Ook zijn er voor bewoners nog enkele werk- en atelierruimten te huur.

Wonen in Noorderhaven

Noorderhaven is de naam van de nieuwste woonwijk van Zutphen. Gelegen aan de spoorlijn en de IJssel en via onderdoorgangen op loopafstand van het centrum van de oude Hanzestad.