Wonen

Het ontwerp van het Ubuntuplein – Van Veen architecten Rotterdam

De BUZ heeft nadrukkelijk gekozen voor een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook ondernemingen die passen binnen het concept Ubuntuplein zijn van harte welkom. Daarvoor is er een mooi bedrijfspand aan de Noorderhavenstraat hoek Grote Bolwerk. Rondom de gezamenlijke binnentuin – Het Ubuntuplein – zijn drie appartementsgebouwen gerealiseerd naar een ontwerp van Evelien van Veen (Van Veen architecten uit Rotterdam).

Er zijn gemeenschappelijke ruimten voor de vereniging en omwonenden, ateliers voor onze creatieve bewoners en bedrijfsruimten voor onze ondernemers.

Het project is ontwikkeld in samenwerking met Heijmans projectontwikkeling BV en Stichting Habion Vastgoed zorgsector. De bouw is in mei 2021 begonnen en inmiddels afgerond.

Er zijn in totaal 110 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Deze bestaan uit:

  • 15 koopappartementen van 100 m² 
  • 36 sociale huurwoningen van 63 m²
  • 36 vrije sector appartementen van 63m²
  • 23 vrije sector huurappartementen van 80 m²

De huurwoningen zijn dusdanig gebouwd worden dat er geen externe energieleverancier nodig is, tenzij om pieken op te vangen. De woningen worden voorzien van een installatie die in de eigen stroombehoefte voorziet en wat overgehouden wordt terug levert aan het elektriciteitsnet. De verwarming (en koeling!) van de woningen gebeurt met een warmtepomp in iedere woning.  Op deze manier blijven de energiemeters ‘op nul staan’ en betaal je maandelijks alleen voor het gebruik van de apparatuur. Bij de koopappartementen wordt – naar het zich laat aanzien – het “Nul – op – de – meter” principe niet gehaald. Dit appartementenblok wordt “BENG” (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Inmiddels zijn alle woningen verkocht c.q. verhuurd.

Het Ubuntuplein in vogelvlucht

Het Ubuntuplein ligt in de Noorderhaven, een wijk gelegen aan de spoorlijn en de IJssel en via onderdoorgangen op loopafstand van het centrum van de oude Hanzestad.
Klik op de foto hieronder voor een video-impressie van het Ubuntuplein.