Wonen

Het ontwerp van het Ubuntuplein – Van Veen architecten Rotterdam

De BUZ kiest nadrukkelijk voor een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook ondernemingen die passen binnen het concept Ubuntuplein zijn van harte welkom. Daarvoor komt een mooi bedrijfspand aan de Noorderhavenstraat hoek Grote Bolwerk. Rondom de gezamenlijke binnentuin – Het Ubuntuplein – komen drie appartementsgebouwen naar een ontwerp van Van Veen architecten uit Rotterdam.

Het bouwplan voorziet verder in gemeenschappelijke ruimten voor de vereniging en omwonenden, ateliers voor onze creatieve bewoners en bedrijfsruimten voor onze ondernemers.

Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met Heijmans projectontwikkeling BV en Stichting Habion Vastgoed zorgsector

Op maandag 1 maart 2021 spreekt de gemeenteraad zich uit over het gedeeltelijk gewijzigde bestemmingsplan Noorderhaven en het bouwplan voor het Ubuntuplein. Daarmee is hopelijk de laatste hobbel genomen om het Ubuntuplein te kunnen realiseren.

De start van de bouw is nu voorzien in het voorjaar van 2021 en de bouwtijd zal ongeveer 1½ jaar zijn

HET BOUWPLAN

Het voorlopig ontwerp is door de werkgroep Bouw kritisch bekeken en van commentaar voorzien.. Zo zijn er ramen gekomen in de zijgevels waardoor de keukens van de sociale huurwoningen veel praktischer ingedeeld zijn. Blij zijn we ook met het opnieuw ordenen van de parkeerplaatsen. De auto´s komen nu allemaal langs de spoorlijn te staan waardoor we meer groene ruimte in de tuin overhouden. Zodra het weer kan, organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij de architect, Habion en Heijmans aanwezig zullen zijn om het plan van alle kanten toe te lichten.

KOOPWONINGEN

Er komen 15 appartementen van 100 m² die door Heijmans verkocht worden aan leden van de BUZ. Over de juiste prijs zijn we het nog niet helemaal eens maar Heijmans mikt op gemiddeld €360.000, – V.O.N. Daarin zit ook een parkeerplaats, een luxe badkamer maar geen keukenblok. Iedere koper is vrij om een keuken naar eigen smaak en budget te kiezen. Waarschijnlijk worden de koopsommen van de begane grond woningen en de bovenste woonlaag hoger dan de gemiddelde prijs en de tussenwoningen lager dan de gemiddelde prijs, zodat hier nog wat te kiezen valt.


De huurwoningen zullen dusdanig gebouwd worden dat er geen externe energieleverancier nodig is, tenzij om pieken op te vangen. De woningen worden voorzien van een installatie die in de eigen stroombehoefte voorziet en wat overgehouden wordt terug levert aan het elektriciteitsnet. De verwarming (en koeling!) van de woningen gebeurt met een warmtepomp in iedere woning.  Op deze manier blijven de energiemeters ‘op nul staan’ en betaal je maandelijks alleen voor het gebruik van de apparatuur. Bij de koopappartementen wordt – naar het zich laat aanzien – het “Nul – op – de – meter” principe niet gehaald. Dit appartementenblok wordt “BENG” (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

110 levensloopbestendige appartementen

72 sociale huurwoningen van 63 m²

23 Vrijesector huurappartementen van 80 m²

15 Koopappartementen van 100 m²

36 van deze appartementen worden toegewezen aan mensen met een zorgbehoefte.

Heijmans Bouwbedrijf Amersfoort is onze aannemer.

Kom ik in aanmerking voor een woning?

Om hier te mogen wonen moet je lid zijn/worden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen. Daarmee geef je aan dat je niet zomaar een mooie woning wil maar dat je samen met de andere bewoners een plezierige woonomgeving wil realiseren met oog en hart voor elkaar. Als je na een wederzijdse kennismakingsperiode  lid bent geworden van de BUZ en er in principe een appartement beschikbaar is dat aan je woonwens voldoet, dan dragen wij je voor bij Habion voor een huurappartement of Heijmans voor een koopappartement .

Ook zijn er voor bewoners nog enkele werk- en atelierruimten te huur.

 Wonen in Noorderhaven

Noorderhaven is de naam van de nieuwste woonwijk van Zutphen. Gelegen aan de spoorlijn en de IJssel en via onderdoorgangen op loopafstand van het centrum van de oude Hanzestad.