Wonen

Wat  wordt er gebouwd?

Rondom een ruime binnentuinen komen:

74 levensloopbestendige appartementen ;

36 zorgappartementen;

Werk- en atelierruimtes voor bewoners.

Op het Ubuntuplein zal  zorg beschikbaar komen aan de bewoners, ook voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Over vorm, inhoud en organisatie worden thans gesprekken gevoerd met betrokken instanties en instellingen.

Het zijn deels koopwoningen en deels huurwoningen in de vrije en de sociale sector.

Kom ik in aanmerking voor een woning?

In het voorjaar van 2019 hopen we actuele informatie over de woningen, prijzen, datum van oplevering en wat verder nog van belang is te kunnen publiceren.

Als je na een wederzijdse kennismakingsperiode  lid bent geworden van de Coöperatie omdat je je verbonden  voelt met onze doelstellingen, en er is in principe een appartement beschikbaar dat aan je  woonwens voldoet, dan dragen wij je voor bij de woningbeheerder. Deze wijst de woning toe.

Ook zijn er voor bewoners nog enkele werk- en atelier ruimten te huur.

In volgorde van de bestaande wachtlijsten zullen opties voor woningen en andere ruimten worden verleend.  Bindende contracten worden pas afgesloten als het definitieve ontwerp is vastgesteld en de  condities definitief zijn vastgesteld.