Wonen

Het ontwerp van het Ubuntuplein – Van Veen architecten Rotterdam

De BUZ kiest nadrukkelijk voor een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen en sociale huurwoningen. Ook ondernemingen die passen binnen het concept Ubuntuplein zijn van harte welkom. Daarvoor is er een mooi bedrijfspand aan de Noorderhavenstraat hoek Grote Bolwerk. Rondom de gezamenlijke binnentuin – Het Ubuntuplein – zijn drie appartementsgebouwen gerealiseerd naar een ontwerp van Evelien van Veen (Van Veen architecten uit Rotterdam).

Er zijn gemeenschappelijke ruimten voor de vereniging en omwonenden, ateliers voor onze creatieve bewoners en bedrijfsruimten voor onze ondernemers.

Het project is ontwikkeld in samenwerking met Heijmans projectontwikkeling BV en Stichting Habion Vastgoed zorgsector

De bouw is in mei 2021 begonnen en inmiddels afgerond.

Er zijn 15 koopappartementen van 100 m² die door Heijmans verkocht zijn aan leden van de BUZ. 

De huurwoningen zijn dusdanig gebouwd worden dat er geen externe energieleverancier nodig is, tenzij om pieken op te vangen. De woningen worden voorzien van een installatie die in de eigen stroombehoefte voorziet en wat overgehouden wordt terug levert aan het elektriciteitsnet. De verwarming (en koeling!) van de woningen gebeurt met een warmtepomp in iedere woning.  Op deze manier blijven de energiemeters ‘op nul staan’ en betaal je maandelijks alleen voor het gebruik van de apparatuur. Bij de koopappartementen wordt – naar het zich laat aanzien – het “Nul – op – de – meter” principe niet gehaald. Dit appartementenblok wordt “BENG” (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

110 levensloopbestendige appartementen

36 sociale huurwoningen van 63 m² (inmiddels verhuurd)

36 vrije sector appartementen van 63m² (nog enkele vrij)

23 vrije sector huurappartementen van 80 m² (alle verhuurd)

15 Koopappartementen van 98 m² (alle verkocht)

Alle huurappartementen zijn levensloopbestendig en voldoen aan Woonkeur dus zijn ook geschikt als zorgwoning.

Meer informatie over de appartementen vindt u door de klikken op: Brochure appartementen.

Kom ik in aanmerking voor een woning?

Om hier te mogen wonen moet je lid zijn/worden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen. Daarmee geef je aan dat je niet zomaar een mooie woning wil maar dat je samen met de andere bewoners een plezierige woonomgeving wil realiseren met oog en hart voor elkaar. Als je na een wederzijdse kennismakingsperiode  lid bent geworden van de BUZ en er in principe een appartement beschikbaar is dat aan je woonwens voldoet, dan dragen wij je voor bij Habion voor een huurappartement.

Ook zijn er voor bewoners nog enkele werk- en atelierruimten te huur.

Het Ubuntuplein in vogelvlucht

Het Ubuntuplein ligt in de Noorderhaven, een wijk gelegen aan de spoorlijn en de IJssel en via onderdoorgangen op loopafstand van het centrum van de oude Hanzestad.
Klik op de foto hieronder voor een video-impressie van het Ubuntuplein.