Zorg

UBUNTU

Een van de peilers van het Ubuntuplein is de nabijheid van zorg.

Op de eerste plaats is daar de zorg voor elkaar als buren. Dan gaat het om kleine maar belangrijke zaken als boodschappen doen voor iemand die ziek is, hulp bij vervoer en kleine klusjes. Maar Burenhulp is geen vervanging van mantelzorg.

Zorg en ondersteuning aan huis

Ubuntuplein wordt geen ‘zorg-enclave’ in de stijl van de traditionele verzorgingshuizen. Het wordt zo opgezet dat zorg en welzijn binnen handbereik zijn, maar dusdanig in het wonen zijn geïntegreerd dat het wonen de boventoon voert. Bewoners organiseren en regelen in principe hun eigen zorg en doen in beperkte mate een beroep op hun medebewoners, leden van de Bewonerscoöperatie. Is meer zorg of ondersteuning nodig dan doen zij daarnaast een beroep op professionele zorgaanbieders, eventueel met behulp van familie en mantelzorgers.

Door het bestuur van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen zijn afspraken gemaakt met zorginstelling Sutfene voor zorg en huishoudelijke dienstverlening. Zorg en ondersteuning worden dan op basis van indicatiestelling of op persoonlijke wens aan huis geboden, zodat bewoners daadwerkelijk zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Geschikte woningen en toegangswegen

De woningen zijn zo opgezet dat deze in beginsel geen zorgkarakter en -uitstraling hebben. Het zijn normale woningen.

Tevens zijn alle woningen en toegangswegen binnen en rondom het gebouw (gangen, hallen en liften) geschikt voor het gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel. Hierdoor is het voor de bewoners van het Ubuntuplein heel eenvoudig om de wijk in te trekken en minder mobiele gasten te ontvangen.