Zorg

Een van de belangrijkste pijlers van onze woongemeenschap is de aandacht en zorg voor elkaar.

Om te onderzoeken hoe we dat kunnen organiseren is er een besluitgroep zorg gekozen door de leden. Een nadere toelichting op de ‘methode’ van gezamenlijk gedragen besluitvorming vind je elders op de website.

Op de ALV van 17 september 2021 hebben de aanwezige leden hun voorkeur kunnen uitspreken en dit heeft geresulteerd in het onderstaande definitieve besluit, waarbij de vraag centraal stond: Hoe organiseren we zorg voor en hulp aan elkaar op het Ubuntuplein?

DEFINITIEF BESLUIT: Vaste coördinatiegroep hulp

Deze coördinatiegroep neemt de volgende taken op zich:

Overzichten opstellen

  • overzicht opstellen met wensen voor hulp.
  • overzicht maken van aan te bieden hulp, bijvoorbeeld boodschappen doen, samen naar het ziekenhuis etc.
  • overzicht samenstellen van de mogelijkheden voor professionele zorg.

Hulp organiseren

Je kunt je hulpvraag aan deze werkgroep melden en deze gaat de hulp organiseren. 

Externe contacten

De werkgroep biedt op verzoek ondersteuning bij het contact met professionele zorgverleners en met de gemeente Zutphen met betrekking tot wettelijke voorzieningen zoals WMO en PGB.  

Evaluatie

De werkgroep evalueert de verleende hulpvragen, of in het geval van een langdurige hulpvraag kan een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, om er gezamenlijk van te leren en dit mee te nemen bij het geven van informatie en het organiseren van workshops.

Voorlichting en informatie

De werkgroep organiseert informatiebijeenkomsten en workshops over bijvoorbeeld zorg in Ubuntu stijl, positieve gezondheid en holistische zorgverlening.

De werkgroep is inmiddels gevormd en aan de slag gegaan met de genoemde taken.