Zorg

Een van de peilers van het Ubuntuplein is de nabijheid van zorg.

Op de eerste plaats is daar de zorg voor elkaar als buren. Dan gaat het om kleine maar belangrijke zaken als boodschappen doen voor iemand die ziek is, hulp bij vervoer en kleine klusjes.

Burenhulp is geen vervanging van mantelzorg.

Voor leden die meer zorg nodig hebben zullen we samenwerken met een of meer zorginstellingen.

Ons streven is dat alle leden zo lang mogelijk binnen het Ubuntuplein kunnen blijven wonen. Alle appartementen worden zo gebouwd dat thuiszorg aan mensen met een handicap in de eigen woning mogelijk zal zijn. Wanneer meer permanente zorg nodig is (vanaf zorgzwaartepakket 4) zullen er speciale zorgwoningen beschikbaar zijn. De zorg wordt daar geleverd door een of meer zorginstellingen waarmee de gemeente Zutphen een convenant heeft afgesloten. Over de inhoud, de vorm en de organisatie van deze zorg lopen thans gesprekken met betrokken partijen.